HVOR  FINNER DU OSS? 

Vi arbeider i det nye museet under ombyggingen,
Selve museet er ikke tilgjengelig for publikum ennå, men en midlertidig utstilling og de første ferdigstilte arealer åpner juni 2019.
Fra 2021 forventes hele museet og vitensenteret å være i full drift.  


Skisse av uteområdene ved museet, og småbåthavna.

Adresse; Midtre gt 1, 8624 Mo i Rana
Google Maps 


ANSATTE/TEAM

Vi har for tiden syv ansatte fordelt på kulturhistorisk avdeling og naturhistorisk avdeling. 

SAMLINGENE  

Vi har ca. 200 000 kulturhistoriske foto, ca. 20 000+ gjenstander, 30 bygninger, og et historisk arkiv.
Den naturhistoriske samlingen har ca. 21 000 registrerte objekter.
De naturhistoriske samlingene er i eget magasin og blir også flyttet over til det nye museet når dette er ferdig. 

Vi arbeider for tiden med nye magasiner, registrering og ordning av samlinger. 

Museet har to friluftsmuseene, Stenneset og Bredek, med i alt 33 historiske bygninger. Friluftsmuseene skal fortsatt være museets arenaer for formidling av førindustriell historie – jordbruk, skogbruk, håndverk, båtbygging, bygningshistorie og sosialhistorie.


DIGITALT MUSEUM


Leter du etter en gjenstand eller et fotografi?
En del av samlingene som er digitaliserte er søkbare på Digitalt Museum - dette er i hovedsak gjenstandssamlingen og en del av fotoarkivet. 


NYE UTSTILLINGER


KULTURHISTORIE - BYGD OG BYNye utstillinger er under planlegging.
Vi realiserer vårt strategiske mål å formidle historien om industrialiseringen og moderniseringen av Helgeland fra 1945 og til vår tid - i et nasjonalt perspektiv. 


Temaet bygger på forståelsen av etterkrigstiden som en usedvanlig vekstperiode i norsk historie, der landet  tok det avgjørende skrittet ut av fattigdom og inn i velferdssamfunnet. 
Utstillingene skal fortelle menneskenes historie - om forventninger og muligheter, men også om utfordringer i den nye hverdagen, der gamle verdier og holdninger ble omformet og tilpasset nye livsvilkår. 


NATURHISTORIE - FJORD TIL FJELL

Vi jobber med mål om nye, naturhistoriske utstillinger og formidling som forteller om mangfoldet i Helgelands og Nordlands natur, fra kyst til innland. 

Naturhistorisk museum skal være en veiviser til landskapet på Helgeland og i Nordland,  Samtidig skal vi peke på utfordringene i forvaltning av våre naturområder, miljø og klima. 

Vi vil samarbeide med Vitensenter Nordland om formidlingskonsept i nymuseet.

Foto: Stig Lundmo/Helgeland museum
 
 
 
Post
Ring
Kart
Om
Instagram